การกรอกคะแนนการสอบชั้นป.1

ให้โรงเรียนกรอกคะแนนการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงใน File Excel  ที่ขึ้นไว้ใน  Remote  drive แล้วส่งให้

สำนักงานเขตฯ ผ่านทาง Mail :  boonta3085 @ hotmail.com ภายในวันที่  18  มีนาคม 2558

ติดต่อเรา