ลูกเสือ “รักษ์ธรรมชาติ”

29 ก.พ. 59-1 มี.ค. 59 โรงเรียนบ้านมหาเจริญนำโดยนายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มเครือข่ายการศึกษามหาเจริญได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ รักษ์ธรรมชาติ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างฤาไน อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ในการนี้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ค่ายพักแรม การเดินป่า การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและการใช้ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งคณะครูและนักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่
ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

IMG_8149IMG_8232IMG_8190IMG_8154IMG_8250IMG_8291

ติดต่อเรา