ขอเชิญร่วมการประกวดเรียงความเนื่องในวันผู้สูง

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมการประกวดเรียงความเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณ และเพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน ตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ สอบถามโทร ๐๓๗-๔๒๕๐๖๘

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อเรา