กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 11 มีนาคม 2559  โรงเรียนบ้านวังวน ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านวังวน

โดยมี ท่าน ผอ.จรินทร์  ถาวรสิน  

ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านวังวน เป็นประธาน

P1160288 P1160290P1160292P1160301P1160313

P1160300P1160359P1160343P1160328P1160325

P1160366P1160370P1160304P1160361P1160373

P1160380 P1160323P1160381 P1160382 P1160387 P1160390 P1160399 P1160410 P1160414 P1160423 P1160431 P1160456P1160446P1160469P1160494P1160524P1160488P1160316P1160463P1160535

P1160534

ติดต่อ สพป.สก.1