กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ

 

โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลวังทอง  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ
ตามโครงการป้องกันโรคไม่ติดต่อ ตำบลวังทอง  ปี 2557 ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์
โดยมีสมาชิกจากแต่ละหมู่บ้านในตำบลวังทองร่วมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์เข้าร่วมโครงการ

DSCF5739 DSCF5743 โครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างไรให้สุขภาพดีและไม่อ้วน
อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่มาแนะนำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อลดน้ำหนักสำหรับคนที่มีเกณฑ์น้ำหนักส่วนสูงเกินเกณฑ์ปกติ

เพื่อป้องกันสาเหตุของโรคไม่ติดต่อ เช่นโรคเบาหวาน โรคไขมันอุดตันเส้นเลือด เป็นต้น

DSCF5896

 

 

ติดต่อเรา