อนุบาลวัดสระแก้วจัดโครงการบรรพชาสามเณร

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา  ณ วัดสระแก้วพระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกับวัดสระแก้วได้จัดโครงการนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙

IMG_8558 IMG_8559 IMG_8563 IMG_8566 IMG_8572 IMG_8574 IMG_8580 IMG_8581 IMG_8584 IMG_8585 IMG_8587 IMG_8588 IMG_8589 IMG_8592 IMG_8593 IMG_8594 IMG_8596 IMG_8598 IMG_8601 IMG_8602 IMG_8608 IMG_8609 IMG_8610

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1