ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ยุวบัณฑิต

นายชวลิต แจ่มจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ยุวบัณฑิต ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัย จากโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

b5

b 15

b 3

b 4

b 8

b14

b 11

b 13

b 6

b 11

b 9

b 10

b2

IMG_7332