เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2557

 6 มิถุนายน 2557 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำนักเรียนเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้หลักการใช้สิทธิเลือกตั้งและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1 2 113 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IMG_2722_resize IMG_2723_resize IMG_2724_resize IMG_2725_resize IMG_2729_resize IMG_2730_resize IMG_2745_resize IMG_2746_resize IMG_2747_resize IMG_2748_resize IMG_2749_resize IMG_2759_resize IMG_2762_resize IMG_2764_resize IMG_2766_resize IMG_2767_resize IMG_2768_resize IMG_2769_resize IMG_2777_resize IMG_2778_resize IMG_2781_resize IMG_2783_resize IMG_2784_resize IMG_2785_resize IMG_2786_resize IMG_2787_resize IMG_2793_resize

ติดต่อเรา