ทีมผู้บริหาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจสนามสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (NT) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข และโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

IMG_001 IMG_8976 IMG_8980 IMG_8981 IMG_8982 IMG_8986 IMG_8988 IMG_8989 IMG_8995 IMG_8996 IMG_8999 IMG_9000 IMG_9001 IMG_9002 IMG_9004 IMG_9005 IMG_9007 IMG_9008 IMG_9009 IMG_9011 IMG_9013 IMG_9014 IMG_9017 IMG_9018 IMG_9019 IMG_9022 IMG_9023 IMG_9024 IMG_9025

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1