กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  บายศรีสู่ขวัญ
มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559
20160308_085804 20160308_090319 20160308_091557 20160308_091900 20160308_093331 20160308_093818 20160308_101055 20160308_101528 20160308_101827 20160308_101958 20160308_110304(0) 20160308_110552 20160308_11185520160308_112738 20160308_112715 20160308_112413 20160308_112303

ติดต่อ สพป.สก.1