แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง (ป.2,4,5 และม.1,2)

แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง (ป.2,4,5 และม.1,2) ทราบ  เกณฑ์การให้คะแนนของทุกวิชา และทุกระดับชั้นอยู่ในซองกระดาษคำตอบ

ติดต่อเรา