ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

1.ประกาศ

2.บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคักเลือก

S__11337887 S__11337888

ติดต่อเรา