สพฐ. ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนในการประกวดในเวทีนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๘ ผลงาน โดยสามารถติดตามดูได้ที่ http://www.innoobec.com

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา