ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดที่ได้ดำเนินการกรอกคะแนน O-NET 3 สาระการเรียนรู้ ตรวจสอบข้อมูล

เนื่องจากมีบางโรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วบังเอิญไปลบหรือทำการแก้ไขแบบไม่ตั้งใจซึ่งทำให้ข้อมูลบางโรงเรียนเสียหาย  จึงขอความกรุณาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลโรงเรียนตนเองอีกครั้ง   ขอบคุณค่ะ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jJkRJAl50Mx5IVYIxS5NxEdSp5VOpD5h9jN5CSnKl5s/edit?usp=sharing

ติดต่อ สพป.สก.1