ประชุมการจัดสอบ NT

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายในการจัดสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

IMG_001 IMG_8790 IMG_8791 IMG_8793 IMG_8794 IMG_8795 IMG_8796 IMG_8797 IMG_8798 IMG_8799 IMG_8800 IMG_8801 IMG_8802 IMG_8803 IMG_8804 IMG_8805 IMG_8806 IMG_8807 IMG_8808 IMG_8809 IMG_8810 IMG_8811 IMG_8812 IMG_8813 IMG_8814 IMG_8815 IMG_8816 IMG_8817 IMG_8818 IMG_8819 IMG_8820 IMG_8821 IMG_8822 IMG_8823 IMG_8824 IMG_8826 IMG_8827 IMG_8828 IMG_8829 IMG_8830 IMG_8831 IMG_8832 IMG_8833 IMG_8834 IMG_8835 IMG_8836 IMG_8837 IMG_8838 IMG_8839 IMG_8840 IMG_8841 IMG_8842 IMG_8843 IMG_8844 IMG_8845 IMG_8846 IMG_8847 IMG_8848 IMG_8849 IMG_8850 IMG_8851 IMG_8852 IMG_8853 IMG_8854 IMG_8855 IMG_8856 IMG_8857 IMG_8858 IMG_8859 IMG_8860 IMG_8861 IMG_8862 IMG_8863 IMG_8864 IMG_8865 IMG_8866 IMG_8867 IMG_8868 IMG_8869 IMG_8870 IMG_8871 IMG_8872 IMG_8873 IMG_8874 IMG_8875 IMG_8876 IMG_8877 IMG_8878 IMG_8879 IMG_8880 IMG_8882 IMG_8883 IMG_8885 IMG_8886 IMG_8887 IMG_8888 IMG_8889 IMG_8890 IMG_8891 IMG_8892 IMG_8893 IMG_8894 IMG_8895

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา