ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรดน้ำศพ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณครูสมหญิง  พันธุ์ทูล ที่สูญเสีย ผอ.ไพบูลย์ สาโยธา หรือ ผอ.ธนภัทร สาโยธา อดีต ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านบึงพระราม ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว   กำหนดการรดนำ้ศพวันที่ 4 มีนาคม 2559 ที่บ้านพระเพลิง หมู่ 2 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  เวลา 16.00 น.

ติดต่อ สพป.สก.1