รับการประเมินการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
รับการประเมินการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
วันที่  3 มีนาคม 2559
คณะกรรมการประเมิน  ได้แก่
นายพีระพงษ์   ไชยทองศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ศน.รองรัตน์  ศิริ ศึกษานิเทศก์
นายประสิทธิ์   พรมสร         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเพลิง
20160303_132241 20160303_132659 20160303_132910 20160303_141459 20160303_141609 20160303_141715 20160303_141818 20160303_141824 20160303_142308 20160303_142318 20160303_142417 20160303_143037 20160303_143107

ติดต่อ สพป.สก.1