ค่ายดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา  จัดค่ายดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
ในระหว่างวันที่  23 – 26  กุมภาพันธ์  2559

20160224_4254 20160224_5316 20160224_5454 20160224_8236 20160224_8444 20160224_8852 20160224_9507 DSC00016 DSC00054 DSC00115 DSC00146 DSC00152 DSC00161 DSC00214 DSC00238 WP_20160224_13_03_53_Pro

ติดต่อ สพป.สก.1