ค่ายลูกเสือ กลุ่มเครือข่ายตำบลหนองบอน

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายตำบลหนองบอน สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ณ โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหน้าสถานี โรงเรียนบ้านโคกมะตูม โรงเรียนบ้านท่าแยก และโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ และมีลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ มาร่วมเข้าค่าย จำนวน ๙๖ คน โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อ.เมืองสระแก้ว
IMG_8715 IMG_8717 IMG_8719 IMG_8720 IMG_8721 IMG_8726 IMG_8727 IMG_8728 IMG_8729 IMG_8730 IMG_8731 IMG_8733 IMG_8734 IMG_8735 IMG_8736 IMG_8737 IMG_8738 IMG_8739 IMG_8740 IMG_8745 IMG_8747 IMG_8748 IMG_8750 IMG_8753 IMG_8755 IMG_8758 IMG_8759 IMG_8761 IMG_8762 IMG_8764 IMG_8765 IMG_8766 IMG_8768 IMG_8770 IMG_8774 IMG_8775 IMG_8776 IMG_8777 IMG_8789
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน
อรนุช นิสังกาศ กำกับ
วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ
พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม
ไสว สารีบท อำนวยการผลิต
ติดต่อเรา