กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญกับโรงเรียนในเครือข่ายมหาเจริญ

ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม    2559

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญกับโรงเรียนในเครือข่ายมหาเจริญ

ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวเขาอ่างฤาไน ” รักษ์ธรรมชาติ “

21 22
23 24
25 26
27 28
32 31
34 35
36 37
42 43
41 45
47 46
ติดต่อ สพป.สก.1