กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญกับโรงเรียนในเครือข่ายมหาเจริญ

ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม    2559

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญกับโรงเรียนในเครือข่ายมหาเจริญ

ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวเขาอ่างฤาไน ” รักษ์ธรรมชาติ “

2122
2324
2526
2728
3231
3435
3637
4243
4145
4746
ติดต่อเรา