ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกคะแนน O-NET 3กลุ่มสาระการเรียนรู้ (สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ)

ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกคะแนน O-NET   3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (สุขศึกษา ศิลปะ การงาน) ในลิงค์นี้

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jJkRJAl50Mx5IVYIxS5NxEdSp5VOpD5h9jN5CSnKl5s/edit?usp=sharing

ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559  (มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0933276797 ศน.กรองทอง)

* เฉลยข้อสอบทั้ง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดได้ที่ remote drive กลุ่มนิเทศนะคะ

ติดต่อ สพป.สก.1