ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อ “มหัศจรรย์ธรรมชาติบ้านเรา” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์และคัดเลือกผลงานเพื่อเป็นตัวแทนภูมิภาคเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต่อไป ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.sakaeosci.com ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สอบถามโทร ๐๘๗-๑๓๕๙๙๙๔

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1