จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ
วันที่ 1 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2559
ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
20160301_084657 20160301_084801 20160301_084807 20160301_084808 20160301_084836 20160301_084915 20160301_084958 20160301_085029 20160301_085732 20160301_090851 20160301_090858 20160301_091845 20160301_094434 20160301_111732 20160301_135821 20160301_143727 20160301_154609 20160301_154642 20160301_155347 20160301_155522 20160301_155600 20160301_155605

ติดต่อเรา