ยอดเยี่ยมจริงๆ

26 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นำโดย นายเรือง จันทพันธ์         รองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา   

นางนงนุช สมมิตร            ศึกษานิเทศก์     

นายสมศักดิ์ ศรีสุข       ประธานเครือข่ายกลุ่มปางสีดา

ทางโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียน

และให้คำแนะนำที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่

1456463149270

20160226_091144 20160226_092653 20160226_093937 20160226_095614 20160226_095816 20160226_095958 20160226_100033 20160226_100325 20160226_100407 20160226_101238

ติดต่อเรา