หนังสือรับรองภาษี ปี 2558 และเอกสาร กบข.

โรงเรียนในสังกัดดังต่อไปนี้ ยังไม่ได้มาติดต่อรับหนังสือรับรองภาษี ปี 2558 และเอกสาร กบข.

ขอให้มาติดต่อรับเอกสารให้ครบถ้วน ที่กลุ่มการเงินค่ะ 001

 

ติดต่อเรา