ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในตำบลวังทองและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1เข้าร่วมประชุม

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในตำบลวังทองและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1เข้าร่วมประชุม เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายวังทอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น.

ติดต่อเรา