เปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อนุบาลวัดสระแก้ว

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรม “เปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ( Open House towards ASEAN 2015) ” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานดีเด่น รางวัลต่างๆ ที่ได้รับ พร้อมทั้งจัดซุ้มกิจกรรมต่างๆ การออกร้านสินค้าของนักเรียน ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เยี่ยมชมและซื้อสินค้าอย่างมากมาย จากนั้นประธานได้ออกเยี่ยมชมผลงานนักเรียนตามซุ้มต่างๆ โดยมีการจัดซุ้มกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ ดังนี้

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น การจัดหุ่นละครและการแต่งการตัวละครในวรรณคดี ทายปัญหาปริศนาต่างๆ อ่านทำนองเสนาะ
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น การจัดทำสื่อจากวัสดุเหลือใช้ เกมคณิตติดสนุก ดนตรีจำนวนนับ
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น การทำเทียนเจล การทำน้ำยาล้างจาน เกมทางวิทยาศาตร์
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เช่น นิทรรศการนักเรียน ๕ สาระการเรียนรู้ ตอบปัญหา “ไหลุ้นโชค” สินค้าโอท็อป
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เช่น การตรวจดรรชนีมวลกาย ยืนกระโดไกล ปาเป้า โยนห่วง
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เช่น การสร้าวสรรค์งานศิลป์ การตอบปัญหาดนตรีนาฏศิลป์ งานปั้น
๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น ที่คั่นหนังสือหรรษา ไข่ปลาหรรษา ตอบคำถามออนไลน์
๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น Interesting Body, Do you know this vocabulary

ทั้งนี้ยังได้มีการจัดการแสดงบนเวทีอีกมากมาย เช่น ศิลป์สร้างสรรค์อนุบาลวัดสระแก้ว, Science Show, การเต้นประกอยเพลงไปไหนกันดี, การเต้น ABC ชักกระตุก, การเต้นเพลงพื้นบ้านเต้นรำกำคียว, เต้นแอโรบิค, ส้มตำลีลา และอื่นๆ อีกมากมาย

IMG_369 IMG_370 IMG_8573 IMG_8574 IMG_8576 IMG_8577 IMG_8578 IMG_8579 IMG_8580 IMG_8581 IMG_8586 IMG_8587 IMG_8589 IMG_8590 IMG_8591 IMG_8594 IMG_8598 IMG_8600 IMG_8601 IMG_8603 IMG_8605 IMG_8606 IMG_8607 IMG_8608 IMG_8609 IMG_8610 IMG_8611 IMG_8612 IMG_8615 IMG_8618 IMG_8619 IMG_8622 IMG_8623 IMG_8624 IMG_8626 IMG_8628 IMG_8630 IMG_8631 IMG_8632 IMG_8634 IMG_8635 IMG_8639 IMG_8640 IMG_8641 IMG_8643 IMG_8645 IMG_8647 IMG_8648 IMG_8649 IMG_8650 IMG_8654 IMG_8655 IMG_8656 IMG_8658 IMG_8660 IMG_8661 IMG_8662 IMG_8666 IMG_8667 IMG_8669 IMG_8670 IMG_8671 IMG_8672 IMG_8674 IMG_8675 IMG_8676 IMG_8680 IMG_8681 IMG_8684 IMG_8685 IMG_8686 IMG_8688 IMG_8690 IMG_8692 IMG_8695 IMG_8697 IMG_8698 IMG_8699 IMG_8700 IMG_8702 IMG_8704 IMG_8705 IMG_8709 IMG_8710 IMG_8712

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา