ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อสมทบทุนสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ ถวายวัดและหอสมุดสำคัญทั้งในและต่างประเทศ รวม ๒๖๒ แห่ง รวม ๑๑,๓๗๔ พระคัมภีร์ ผู้สนใจสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเฟื่องนคร ชื่อมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เลขที่ ๑๕๙-๐-๐๖๖๐๗-๓ และส่งหลักฐานการบริจาคและรายละเอียดทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๒๒๕๖ ๔๘๓๘ เพื่อมูลนิธิจะได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรและของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมบริจาค ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ได้

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา