ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี ๒๕๕๙ ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อให้เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สอบถามรายละเอียด โทร ๐๒ – ๕๗๗ ๕๔๕๖ – ๙ ต่อ ๒๑๒

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา