งานวันเด็กแห่งชาติ อบต.ตาหลังใน

งานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่  9  มกราคม  2559

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน

 IMG_5258 IMG_5259 IMG_5263 IMG_5267 IMG_5285 12507456_921168861252309_750421439445070715_nIMG_5297 IMG_5308 IMG_5322 IMG_5336 IMG_5339 IMG_5374

ผู้รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ. 1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อเรา