ขอเชิญผู้บริหารและคณะครูอำเภอวังน้ำเย็น ร่วมประชุมรับนโยบายจาก ท่าน ผอ.เขต

ขอเชิญผู้บริหารและคณะครูอำเภอวังน้ำเย็น ร่วมประชุมรับนโยบาย จากผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557

เวลา 09.00-12.00 น. ณ. อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

พร้อมทั้ง ให้แต่ละโรงเรียนทำบัญชีลงเวลา และนำมาในวันดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ    การแต่งกาย ให้แต่งกายชุดสุภาพ

>>> ดาวโหลดแบบลงเวลาของโรงเรียน <<<

ติดต่อเรา