ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ตรวจเยี่ยมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน

โดย นายบุญสม  ทองทา รองผอ.สพป.สระแก้วเขต 1 พร้อมคณะ

ณ ห้องประชุม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

10011000

ติดต่อเรา