ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง “ครูธุรการ”

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 มีความประสงค์ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง “ครูธุรการ” จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน 1 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559  เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ >>> IMG01 <<<

ติดต่อเรา