ที่ตักขยะ จากวัสดุเหลือใช้

ที่ตักขยะ จากวัสดุเหลือใช้ ในโครงการร่วมใจ ต้านภัยโลกร้อน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 อ. วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

m4

m5

mai2

mai3

mai1

ติดต่อเรา