ประชาสัมพันธ์สนามสอบO-NET_ร.ร.อนุบาลเขาฉกรรจ์

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์แจ้งประชาสัมพันธ์ สนามสอบ  O-NET สำหรับโรงเรียนในเครื่อข่ายสองขุนเขา(เขาฉกรรจ์) แผนผังโรงเรียนสอบo-net