แจกฟรีโอวัลติน

บริษัทโอวัลติน นำเครื่องดื่มโอวัลตินมาแจกให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

o10

o4

o3

o2

o5

o1

ติดต่อเรา