กีฬาสีภายใน

กีฬาสีภายใน

วันที่ 7 มกราคม 2559

ณ  โรงเรียนบ้านหนองปรือ

 IMG_4565 IMG_4566 IMG_4591 IMG_4596 IMG_4600 - Copy IMG_4608 IMG_4621 IMG_4658 IMG_4693 IMG_4699 IMG_4703 IMG_4709 IMG_4728 IMG_4729 IMG_4738 IMG_4741 IMG_4745 IMG_4749 IMG_4752 IMG_4753 IMG_4759 IMG_4768 IMG_4793 IMG_4826 IMG_4851 IMG_4868 IMG_4902 IMG_4922 IMG_4938 IMG_4959IMG_3988

ผู้รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อเรา