ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา

ทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อการศึกษา

วันที่ 1 มกราคม 2559

ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

IMG_4274IMG_4275IMG_4212 IMG_4219 IMG_4296IMG_4250 IMG_4251 IMG_4268    IMG_4302 IMG_4312 IMG_4365 IMG_4370 IMG_4377  IMG_4404 IMG_4408 IMG_4427 IMG_4434 IMG_4395IMG_4444 IMG_4445

ผู้รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อเรา