ลงพื้นที่สัมพันธ์ชุมชน บ้านเนินสยาม

ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู
โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
ลงพื้นที่สัมพันธ์ชุมชน  บ้านเนินสยาม
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
20160225_182135 20160225_183208 20160225_184634 20160225_184858 20160225_185647 20160225_190043 20160225_191552

 

ติดต่อเรา