การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2558

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

25  กุมภาพันธ์  2559

 DSC_1113 DSC_1131    DSC_1144 DSC_1157 DSC_1160 DSC_1173 DSC_1179

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ธนกฤต  คำใสขาว   😀 ถ่ายภาพ

จตุพร  ฉิมมาแก้ว   🙂 ตรวจสอบ

นิรัญ  ฆ้องคำ   🙂 กำกับ

กรวรรณ  พิลาพันธ์   🙂 รายงาน

ติดต่อเรา