ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตอน ตามรอยพ่อ

ความสุขของเด็กๆโรงเรียนบ้านวังวน ที่ได้ปลูกพืชผักสวนครัว

“ตามรอยพ่อ”  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

P1160203  P1160202 P1160201

P1160199 P1160198 P1160205

Message us