โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด ระดับการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด

ระดับการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

ประจำภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ในวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่    https://youtu.be/yyE5NmuTX8I

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

วันชาติ  วนิชชากร        ถ่ายภาพ/รายงาน

 

 

 

ติดต่อเรา