ผอ.เจียมและคณะครูเยี่ยมบ้านนักเรียน ณ หมู่ที่14 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ผอ.เจียม  ศุภพิมลและคณะครูเยี่ยมบ้านนักเรียน

ที่ได้รับอุบัติเหตุพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ

ณ หมู่ที่14

วันที่  24  กุมภาพันธ์  2559

1000

 

ติดต่อเรา