ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรดน้ำศพ

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรดน้ำศพ คุณพ่อสุดใจ  กุลนาม  บิดาของคุณครูชาญานัท  รักศิลป์  ครูโรงเรียนบ้านใหม่ถาวร  ณ  วัดโคกสำราญ  หมู่  11  ต.สระขวัญ  อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว
วัน พฤหัสบดี  ที่  25   กุมภาพันธ์  2559  เวลา  16.00  น.

ติดต่อเรา