ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาการกลางวัน

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาการกลางวัน และระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส โรงเรียนบ้านเนินดินแดงและโรงเรียนบ้านเทศมงคล อำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งจากการตรวจเยี่ยม พบว่าเด็กๆ ส่วนใหญ่มีสุขภาพดีและภาวะโภชนาการปกติ และมีแนวโน้มจะน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์อายุบ้างเล็กน้อย

12733571_1079414412079478_6907920942365532876_n 12768146_1079414488746137_3796012975141996346_o 12778734_1079414265412826_5688770740856770805_o 12779158_1079414525412800_860484941694900967_o 12783792_1079414465412806_7853424096798978838_o

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา