บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในนักเรียน(D.A.R.E.)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

ได้จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในนักเรียน(D.A.R.E.)

เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลเขาสามสิบได้เรียนรู้ถึงพิษภัยและโทษจากสิ่งเสพติด

โดยวิทยากร  ดาบตำรวจแอ๊ด  ฤทธิตา  ที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรตำรวจ  (D.A.R.E.)  ดำเนินการสอนตามหลักสูตร

10460128_778258828886190_8746984155095065210_n 10458808_778258895552850_8715723747509367310_n 10441949_778258475552892_8066716135394949357_n 10416980_778258622219544_7666104510871028039_n 10347395_778258535552886_1202505715767732188_n

ติดต่อเรา