การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตร “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๓ หลักสูตร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๒ จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตร “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” แก่บุคลากรทางการลูกเสือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลาง จำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙  ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เอกสารดังแนบ

IMG0023

ติดต่อเรา