การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบจ์ 2 ท่อน

แจ้งโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 จะดำเนินการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง จำนวน 10 ราย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา ตั้งแต่เวลา 9.30 น. รายละเอียดดังแนบ

IMG258

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา