TO BE NUMBER ONE

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด กับนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และแรงงานจังหวัดสระแก้ว ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งได้คะแนนอันดับ 1 ระดับภาค กลุ่มรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินพร้อมขึ้นระดับเพชร โดยมีวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รางวัลชนะเลิศระดับภาค ร.ร.ท่าเกษมพิทยา ชุมชนบ้านไผ่งาม บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก รางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบ ระดับภาค เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ

12742072_936346066480883_8547730227740278166_n 12742072_936346066480883_8547730227740278166_n (1) 12742071_936346113147545_1603753446359228833_n 12495237_936346196480870_6375288759858713017_n 1936285_936346263147530_656250462332417801_n

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา