การสอบ NT และการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558

แจ้งโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบรายชื่อกรรมการคุมสอบโรงเรียนของท่านให้ถูกต้องด้วย

รายชื่อที่เป็นสีแดง รบกวนแจ้งการเปลี่ยนแปลงด่วนด้วยค่ะ เบอร์ติดต่อ 09-2246-6620

 

ติดต่อเรา